Club Zero ชมรมหมายเลข..สูญ (2023)

adminมิถุนายน 10, 2024

โนวัค เข้าร่วมเป็นพนักงานในโรงเรียนประจำนานาชาติเพื่อสอนวิชาการรับประทานอย่างมีสติ เธอแนะนำว่าการกินน้อยย่อมดีต่อสุขภาพกว่า ก่อนที่ครูคนอื่นจะเริ่มรู้ตัวอย่างช้า ๆ ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น และในตอนที่ผู้ปกครองเริ่มรู้ตัว คลับ ซีโร่ ก็เกิดขึ้นมาเสียแล้ว

Leave a comment

Name *
Add a display name
Email *
Your email address will not be published